Dette tror vi på:

 

 

- at det er en god ide og dyktig håndverk som gjør en god produksjon.

 

- at bruk av film på din hjemmeside er en svært god investering.

 

- at film kan være den beste måten å fortelle din historie på.

 

- at å produsere en film kan være rimeligere enn du tror!

 

- at når Bakkestyrkene rykker inn er enden god:)

 

 


"De første" handler om historien om oppdrettsnæringen på Frøya. I dag er dette en milliardindustri som i mange tilfeller har reddet lokalmiljø langs kysten.

På oppdrag av FHF laget vi en serie på 6 filmer om ulike fangstmetoder og hvordan ta best mulig vare på fisken

Bakkestyrkene

Lundliveien 31, 0584 Oslo, Norway. Tlf:

+47 97 66 14 39