Masanga
  1. Masanga Hospital

Masanga Hospital har en egen plass i hjertet vårt. Fra å være en ruin etter borgerkrigen som herjet Sierra Leone fra 1991 - 2002 er det i dag et kraftsentrum innen medisinsk behandling og utdanning i landet. Her er noen glimt fra besøk og fra personer jeg traff.


Hvis du ønsker å se flere av filmene til Bakkestyrkene finner du dem på youtube.com. I tillegg til filmer for næringslivet gjennom mange år er det flere filmer om Masanga og f.eks en serie med filmer vi laget for arabisktalende innvandrere til Norge. Ta kontakt!!

Bakkestyrkene

Lundliveien 31, 0584 Oslo, Norway.

Tlf: +47 97 66 14 39